2011. november 14., hétfő

Novemberi tavasz a Föld túlsó felén

"Nézzétek a mezők liliomait!"
Jézus az isteni gondviselésről mondott példabeszédében arra hív minket, hogy figyeljük meg a teremtést, és a megfigyelt jelenségekből vonjunk le következtetéseket azok Alkotójára vonatkozóan. Aki egyben a mi alkotónk is...

A chilei atacama-sivatagban 20 éve nem látott virágzásnak lehettek szemtanúi azok a kevesek, akik beléphettek a nemzeti parkba (a látogatáshoz engedély szükséges).

A sivatagról meglepően sok tapasztalata van a keresztény lelki hagyománynak.

A Biblia írói, szerkesztői  Babilonban és a Templom körüli műhelyekben konkrét élményeikből indulhattak ki: a sivatag jelölte ki valós életterük határait. 
Ahol a sivatag elkezdődött, ott véget ért a mindennapi élet.
A Bibliában a sivatag...
 ...a száműzetés, a reménytelen vándorlás helyszíne.
... a büntetésé.

"A fáraó azt fogja gondolni: 
Izrael fiai eltévedtek az országban,
a puszta körülzárta őket."
(Kiv 14,3)
A sivatag a választott nép konkrét történelmi tapasztalata (Kiv 14,11-12Mtörv 8,2), amelynek keretében kinyilatkoztattatott a sivatagban vándorló ember szakrális tapasztalata.

"[Isten] a pusztában találta meg őt,
a félelem helyén, a zord magányosság földjén. 
Körülvette, és tanítgatta,
és mint a szeme fényét, úgy őrizte" 

...a bűnbánat,
az elvonulás,
...a megkísértés, a gonosszal való harc színtere.

"a pusztába kiáltó szó vagyok!" (Lk 1,80; 3,4)

A sivatag Jézus földi életének is konkrét részévé lett.

"és a Lélek a pusztába vezette"(Lk, 4).

Neki nem volt mit megbánnia,
nem volt mitől megtisztulnia,
hanem csak...

"[Jézus]ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együttérezni

 gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan 

mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt."
(Zsid 4,15)
A sivatagban nem találkozunk más emberekkel.
A sivatag magányában nem találkozhatunk...
csak az ördöggel,
és csak az Istennel,
és saját magunkkal.
Magyarország évi átlag csapadékmennyisége 1000 mm körül van.
Az itteni mezők, rétek semmit sem érzékelnek abból, 
ha ez egy évben 50 mm-rel több vagy kevesebb.
Az Atacama-sivatagban átlagosan 1 mm-nyi csapadék esik évente.
Ezt a felmérhetetlen gazdagságot az okozta,
hogy az El Ninonak köszönhetően
 50 mm-re emelkedett.

A lakott terület határában kezdődő sivatag üressége
olyan üresség, amely képtelen arra, hogy önerejéből teremjen,
de képes arra, hogy befogadjon, és a
legkevesebből is a legbőségesebb termést hozza.
A sivatag nem más, mint a szerzetes lelke, amely várja, hogy Krisztus virágba borítsa.
Örvendjen a puszta és a kiaszott vidék,
ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom! 
Virulva viruljon és ujjongjon, ujjongva vigadjon!
Övé lett a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron fensége;
meglátják ők az Úr dicsőségét,Istenünk fenségét. Iz 35,1-2

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...